OBCHODNÍ PODMÍNKY + SPOLUPRÁCE » VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu www.reklamniplacky.cz.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží
.

Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

1. Základní ustanovení

Jana Navaříková, Konradova 15, 628 00 Brno, IČ 05456495, DIČ CZ5455041449
(dále jen „prodávající“)

Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním „VOP“. Souhlas se zněním „VOP“ potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).
(dále jen „kupující“)

2. Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.reklamniplacky.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu „prodávajícího“ je považováno za závaznou objednávku. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.reklamniplacky.cz „kupující“ obdrží obratem automaticky oznámení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zadanou v objednávce spolu s platební výzvou. „Prodávající“ si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě „prodávající“ kontaktuje „kupujícího“ a informuje ho o vzniklé situaci.

3. Platební podmínky

Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:

- předem bankovním převodem na účet vedený u Fio banky 2501078446/2010 (pro zákazníky z ČR a SR)

- hotově při převzetí zásilky zaslané na dobírku (pouze pro zákazníky z ČR)

Ceny jsou konečné a jsou uvedeny v Kč (nejsem plátce DPH). Pro zákazníky ze SR jsou ceny přepočteny podle denního kurzu ČNB (CZK - EUR).

4. Dodání zboží

Objednané zboží je expedováno první následující pracovní den po připsání platby na účet „prodávajícího“ v případě platby bankovním převodem nebo do dvou pracovních dnů po objednání v případě zaslání na dobírku. V případě zdržení expedice „kupující“ vyrozuměn na e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Spolu se zbožím obdrží „kupující“ fakturu se všemi potřebnými náležitostmi.
V případě nepřipsání platby na účet „prodávajícího“ do 14 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné smluvní straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinnosti.
Zboží je zasíláno zásilkou (Česká pošta s.p.) na adresu „kupujícího“, uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět „prodávajícímu“. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje poštovné ve stejné výši.

Sazba poštovného:

0 Kč - (platba předem bankovním převodem)

95 Kč - doporučená zásilka (platba při převzetí zásilky na dobírku)

200 Kč - doporučená zásilka na Slovensko (platba předem bankovním převodem)

„Prodávající“ si vyhrazuje právo změny cen.

5. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Zboží doručit na adresu prodávajícího.
  • Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní a včetně přiložené faktury. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Zboží poslané na dobírku nebude převzato – proto jej takto dobírku.
  • Doporučený způsob vrácení zboží je doporučená zásilka, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá „kupující“ nárok na vrácení kupní ceny.
  • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání „kupujícího“.

„Prodávající“ se zavazuje „kupujícímu“ vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení na bankovní účet, který je „kupující“ povinen sdělit „prodávajícímu“. Není-li „kupující“ schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k částečnému opotřebování či poškození zboží), je „kupující“ povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je „kupujícímu“ vyplacena ve snížené hodnotě.

6. Reklamace zboží

Obdrží-li „kupující“ zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit „prodávajícím“. Vzhledem k povaze produktu stačí zaslat „prodávajícímu“ foto vadného zboží. Do 2 pracovních dnů, v případě oprávněné reklamace, je „kupujícímu“ na náklady „prodávajícího“ zasláno výměnou nové zboží. Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 OZ č. 40/1964 Sb. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

7. Ochrana osobních údajů

„Prodávající“ se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté „kupujícím“ bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží „kupujícímu“.

8. Závěrečná ustanovení

„VOP“ jsou platné od 3. 1. 2017 – „prodávající“ si vyhrazuje právo jejich změn bez předchozího upozornění.